|

تاریخ سازی SpaceX به روز شنبه موکول شد

 به علت شرایط آب و هوایی نامناسب در فلوریدا امکان پرتاب فالکون ۹ فراهم نشد و اگرچه که کمتر از ۱۰ دقیقه به پرتاب دراگون باقیمانده بود این اتفاق تاریخی به عصر شنبه موکول شد.

پیش از این اعلام شده بود که در صورت فراهم نبودن شرایط مناسب آب و هوایی این پرتاب به تاریخ دیگری موکول خواهد شد.

صبح امروز کارشناسان احتمال تعویق پرتاب را کمتر از ۵۰٪ اعلام کرده بودند.

 

ارسال نظر