|

تصویری از شاتل فضایی بوران شوروی که در یک آشیانه در قزاقستان رها شده است.

عجیب است وسیله‌ای که در روزهای جنگ سرد نماد قدرت و عظمت اتحاد جماهیر شوروی بود، در این وضعیت اسفناک قرار گرفته باشد.

ارسال نظر