|

زحل مرکب

تصویری خاص از سیاره زحل که توسط فضاپیما کاسینی ناسا ثبت شده است. این تصویر مرکب حاصل ترکیب ۶۵ عکس مختلف است که از تصاویر دوربین مادون قرمز هم استفاده شده است.

ارسال نظر