|

تصویری از فضاپیما Juno ناسا

تصویری از فضاپیما Juno ناسا که ماموریت دارد از رازهای بزرگترین سیاره منظومه شمسی پرده بردارد. این تصویر در ۱۷ فوریه ۲۰۲۰ ثبت شده که فضاپیما در حال تقرب به سیاره مشتری بوده است.

ارسال نظر