|

تصویر ایستگاه بین‌المللی فضایی با پس زمینه ماه

آیا می‌دانید iss در چه فاصله‌ای از زمین قرار دارد؟

ارسال نظر