|

زحل:

تصویری قدیمی از زحل که در ۴ ژانویه ۱۹۹۸  توسط تلسکوپ فضایی هابل ثبت شده است.

رنگ‌های مختلف این سیاره نشان از ابرها و توده‌های موجود در اتمسفر این سیاره می‌دهد که توسط دوربین مادون قرمز به تصویر کشیده شده است.

زحل ششمین سیاره منظومه شمسی است که شعاع آن ۹ برابر زمین است اما با توجه به اینکه این سیاره از گاز تشکیل شده است چگالی (نسبت جرم به حجم) آن یک هشتم سیاره ماست.

زحل بعد از مشتری دومین سیاره بزرگ منظومه شمسی است.

منبع: ناسا

ارسال نظر