|

تصویری زیبا از سیاره مشتری

این تصویر در سال ۲۰۱۷ توسط دوربین فضاپیمای Juno ناسا ثبت شده است.

مشتری بزرگترین سیاره منظومه شمسی است که از گاز تشکیل شده است.

 

ارسال نظر