|

تصویری از شفق قطبی (نور سبز در وسط تصویر) ثبت شده از ایستگاه بین‌المللی فضایی هنگامی که ISS در فاصله ۲۶۳ مایلی زمین و بر فراز قزاقستان در حال عبور بود

ارسال نظر