|

تصویری از زیبایی‌های خانه ما زمین

زمین سومین سیاره منظومه شمسی بعد از عطارد و زهره است که حدود ۴.۵ میلیارد سال از عمر آن می‌گذرد.

این سیاره به علت وجود منابع سرشار آهن و دیگر فلزات در آن چگال ترین سیاره منظومه شمسی شناخته شده است.

 

ارسال نظر