|

سکونت در فضا

نمونه مفهومی بادشدنی sierranevcorp برای آزمایش فضانوردان آماده است.

سفارش ویژه! مادامی که آماده می‌شویم سال 2024 به ماه بازگردیم، شرکت‌های آمریکایی در حال توسعه نمونه‌های اولیه‌ای از سکونت در اعماق فضا هستند.

مترجم: سید پوریا حسینی

ارسال نظر