|

آخرین اخبار ناسا

تغییرات در سیستم پرتاب فضایی ناسا

در مرکز تاسیسات Michoud ناسا در New Orleans قسمت‌های جلویی یا اتصالات جلویی استیج مرکزی سیستم پرتاب فضایی ناسا به هم متصل شدند تا برای سرهم شدن نهایی و اتصال به مخزن هیدروژن مایع آماده شوند.

در مرکز تاسیسات Michoud ناسا در New Orleans قسمت‌های جلویی یا اتصالات جلویی استیج مرکزی سیستم پرتاب فضایی ناسا به هم متصل شدند تا برای سرهم شدن نهایی و اتصال به مخزن هیدروژن مایع آماده شوند.

در حالت قبل بخش جلویی بصورت عمودی به مخزن هیدروژن مایع متصل بود اما پس از انجام تغییرات بصورت افقی متصل شده‌است.

اصلاح ساختار قدیمی و تعویض دو قطعه بحرانی به مهندسان و تکنسین‌ها اجازه داد که علاوه بر نهایی کردن تغییرات آزمایش‌های خود را نیز بصورت همزمان انجام دهند.

استفاده از ابزار جدید و همچنین فرآیند نوین تولید امکان نهایی کردن پروژه تا انتهای سال را ایجاد می‌کند.

اتصالات جلویی از سه قسمت تشکیل شده‌: بخش جلویی، مخزن اکسیژن و مخزن داخلی که این سه بخش ۶۶ فوت از ۲۱۲ فوت ارتفاع استیج مرکزی را شامل می‌شوند.

استیج مرکزی شامل مخزن هیدروژن مایع و مخزن اکسیژن مایع است که جمعا ۷۳۳۰۰۰ گالن ظرفیت دارند و نیروی لازم برای پرتاب فضاپیما اوریون ناسا به خارج از مدار زمین (برای سفر به ماه) را توسط چهار موتور RS-25 سیستم پرتاب فضایی را تولید می‌کنند.

مترجم: سید امیرحسین موسوی مقدم
منبع: ناسا

ارسال نظر