|

آزمایش سیستم‌های فضاپیما اوریون

مهندسان ناسا در ساحل آتلانتیک، کالیفرنیا شمالی سیستم‌ CMUS فضاپیما اوریون را آزمایش کردند تا آمادگی آن را برای سفرهای بیشتر در فضا را بسنجند.

مهندسان ناسا در ساحل آتلانتیک، کالیفرنیا شمالی سیستم‌ CMUS فضاپیما اوریون را آزمایش کردند تا آمادگی آن را برای سفرهای بیشتر در فضا را بسنجند.

بهترین حالت فرود فضاپیما این است که قسمت محافظ گرمایی روی آب قرار گرفته و پنجره‌ها خارج از آب باشند، اما به دلایلی ممکن است محافظ گرمایی رو به آسمان قرار بگیرد.

سیستم‌ CMUS شامل ۵ کیسه نارنجی رنگ از هوا است که برای مدت ۴ دقیقه فضاپیما را روی آب نگه داشته (در مواقع فرود بصورت وارونه) و با جلوگیری از داخل آب فرو رفتن آن در آب سرنشینان را از خطر احتمالی حفظ می‌کند.

عالی‌ترین حالت فرود روی آب این است که هر ۵ کیسه هوا بدرستی باز شده و مانع فرو رفتن فضاپیما در آب شوند، به همین دلیل ناسا برای اطمینان از عملکرد این سیستم آزمایش‌های بسیاری را روی آن انجام می‌دهد.

ترجمه اختصاصی کن نیوز

مترجم: سید امیرحسین موسوی مقدم

ارسال نظر