|

 سیستم لنزپردازی جاذبه‌ای

این تصویر سیستم لنزپردازی جاذبه‌ای را نمایش می‌دهد که SDSS نامیده می‌شود.

فضانوردان از این سیستم برای تحقیق برروی چگونگی تشکیل ستاره‌ها و استنتاج عمق کهکشان‌ها استفاده می‌کنند.

این سیستم لنزپردازی به فضانوردان کمک می‌کند تا اشیایی که در دید ما نور ضعیفی دارند و یا خیلی کوچک هستند به راحتی مورد بررسی قرار گیرند.

همچنین زمانی که اجسام بزرگ مثل خوشه‌های یک کهکشان (مثل همین تصویر) با جاذبه وسیع و بسیار زیاد خود فضا را تحت تاثیر قرار می‌دهند و از شکل طبیعی خود خارج می‌کنند، باعث می‌شوند تا نور از کهکشان‌های دیگر در مسیری متناوب و غیر مستقیم (پیچ و تاب‌دار) وارد این کهکشان شود، با استفاده از این سیستم می‌توان این نور را از منبع اصلی دید و مورد تحقیق و بررسی قرار داد.

#NASA #space #spaceX #hubble #nasahubble #moon #mars #iss #galaxy 

#ناسا #فضا #اسپیس_ایکس #هابل #تلسکوپ_هابل #ایستگاه_بین‌المللی_فضایی #ماه #مریخ #کهکشان

 

مترجم: سید امیرحسین موسوی مقدم

ارسال نظر