ورود به سایت
ثبت‌نام

چه کسی چنین گستره دیدی دارد؟ فضانوردان!

فضانوردان در این منظره، ساحل دریای اطلس در شیلی را در حالی تصویر کرده‌اند که با ابر پوشیده شده‌است. کوه‌های آند و آرژانتین نیز در تصویر دیده می‌شوند.

ایستگاه فضایی بین‌المللی هر روز در مداری به دور زمین می‌چرخد و مادامی که مردم به زندگی روزمره‌شان می‌پردازند، در آزمایشگاه‌های آن تحقیق و بررسی‌های مهم علمی صورت می‌گیرد. فعالیت آن نه‌تنها به نفع ساکنان زمین و زندگی آنهاست، بلکه کاوش فضایی را نیز بیش از پیش ممکن کرده‌است.

ترجمه اختصاصی کن نیوز

 

مترجم: سید پوریا حسینی

ارسال نظر