|

چه کسی چنین گستره دیدی دارد؟ فضانوردان!

فضانوردان در این منظره، ساحل دریای اطلس در شیلی را در حالی تصویر کرده‌اند که با ابر پوشیده شده‌است. کوه‌های آند و آرژانتین نیز در تصویر دیده می‌شوند.

ایستگاه فضایی بین‌المللی هر روز در مداری به دور زمین می‌چرخد و مادامی که مردم به زندگی روزمره‌شان می‌پردازند، در آزمایشگاه‌های آن تحقیق و بررسی‌های مهم علمی صورت می‌گیرد. فعالیت آن نه‌تنها به نفع ساکنان زمین و زندگی آنهاست، بلکه کاوش فضایی را نیز بیش از پیش ممکن کرده‌است.

ترجمه اختصاصی کن نیوز

 

مترجم: سید پوریا حسینی

ارسال نظر