ورود به سایت
ثبت‌نام

آخرین اخبار از ایستگاه بین‌المللی فضایی

امروز یک سفینه ترابری روسی ایستگاه فضایی بینالمللی را ترک کرد اما سفینه آمریکایی ماه آینده ایستگاه را ترک خواهد کرد، خدمه ایستگاه فضایی بینالمللی امروز یک نشانگر وضعیت خواب و یک پرینتر ۳ بعدی را راه‌اندازی کردند.

در حال حاضر ۳ سفینه شامل کاینوس نورثروپ گرومن، پراگرس ۷۱ روسی و سایوز MS-11 در ایستگاه بینالمللی فضایی پارک شده‌اند.

ترجمه اختصاصی کن نیوز

ارسال نظر