|

یک شبانه روز در سیاره زحل چقدر طول میکشد؟

یک شبانه روز در سیاره زحل چقدر طول میکشد؟

محققان باور دارند که بلاخره جواب این سوال را پیدا کرده اند.

هر شبانه روز در زحل ۱۰ ساعت و ۳۳ دقیقه و ۳۸ ثانیه طول میکشد.

 

ترجمه اختصاصی کن نیوز 

 

 

ارسال نظر