|

هلی شات در مریخ

در سال ۲۰۲۰ که جدید ترین مریخ نورد روی مریخ فرود خواهد آمد به همراه آن یک پهباد(هلی شات) همراه با دوربین نیز ارسال خواهد شد تا امکان بررسی  مناطق مختلف مریخ و مجاور مریخ نورد فراهم شود.

مشکل اما چیست؟ اتمسفر مریخ به قدری رقیق است که کار را برای وسایل پرنده از جهت کسب نیروی برآ (لیفت) سخت می کند.

آنچه که در تصویر میبینید یک وسیله آزمایشی سبک است که قرار است همراه یک دوربین استفاده شود.

به نقل از صفحه اینستاگرام پروفسور نادری، ۴ سال است که روی این طرح کار می شود.

 

ترجمه اختصاصی-سیدامیرحسین موسوی مقدم-خبرنگار کن نیوز

 

مترجم: سیدامیرحسین موسوی مقدم

ارسال نظر