|

با UltimaThule آشنا شوید

بعد از پرواز با کاوشگرانی که بیشترین مسافت ها را طی می کنند، اولین عکس ها و اطلاعات علمی توسط افق جدید فضاپیماهای ما ارسال شدند. این تصاویر از فاصله 17000 مایلی گرفته شده است که بیان میکند این شی یک پیوند جفتی است که از دو کره متصل به هم پشت به پشت تشکیل شده است.

تیم تحقیقات کره بزرگ را Ultima و کره کوچک را Thule نامگذاری کرده اند، همچنین 99% احتمال وجود دارد که این پیوند در زمان پیدایش منظومه شمسی اتفاق افتاده است. سرعت برخورد این دو کره چیزی در حدود سرعت برخورد دو خودرو در هنگام یک تصادف معمولی بوده است. این دو در طی سالیان از چرخش و برخورد اجسام کوچک یخی به هم تشکیل شده اند.

مطالعه بر روی UltimaThule به ما کمک می‌کند که متوجه شویم سیارات چظور تشکیل شده اند، هم سیاراتی که در منظومه ما وجود دارند و هم سیاراتی که در منظومه های دیگر حول ستاره‌ها در حال چرخیدن هستند.

منبع: ناسا

ترجمه اختصاصی کن نیوز

سید امیرحسین موسوی مقدم-خبرنگار کن نیوز

 

ارسال نظر