|

ناسا آلیاژ جدیدی می‌آزماید تا بال‌ها را در پرواز تا کند

ناسا با موفقیت تکنولوژی جدیدی در پرواز به کار گرفته که امکان تا کردن بال‌های هواپیما با زوایای مختلف را در هوا فراهم می‌کند.

ناسا با موفقیت تکنولوژی جدیدی در پرواز به کار گرفته که امکان تا کردن بال‌های هواپیما با زوایای مختلف را در هوا فراهم می‌کند.

سری آخر پروازهایی که انجام شد، در مرکز تحقیقات پرواز Armstrong ناسا در کالیفرنیا و بخشی از پروژه بال سرتاسر منعطف یا SAW بود. هدف این پروژه دستیابی به بهینگی آیرودینامیکی در شرایط مختلف پروازی است که با تا کردن بال‌ها بدست خواهد آمد. آلیاژ به‌کار رفته توانایی خمش بال از صفر تا 70 درجه به‌سمت بالا و پایین را دارد که در شرایط مختلف اعم از پرواز مادون‌صوت و مافوق‌صوت زاویه حمله بهینه‌ای بدست می‌دهد.

مترجم: سید پوریا حسینی

ارسال نظر