|

ایستگاه بین المللی فضایی

تصویر زیبای یکی از شاخه‌های خورشیدی ایستگاه بین‌المللی فضایی را از پنجره ایستگاه مشاهده می‌کنید که قسمت‌هایی از زمین هم مشاهده می‌شود، این تصویر توسط خدمه ماموریت Expedition 37 در سال 2013 گرفته شده‌است.

#nasa #iss #crewdragon #space #spacestation #iss #lowearthorbit #commercialspace #partnerships 

#solararray #earth #horizon #windowview #solarsystem

 

ارسال نظر