|

‍
ایران در مرکز زیبایی‌های سیاره آبی رنگ!

سفینه بدون سرنشین زوند-۷ یکی از چند ناوی بود که روس‌ها جهت آزمایش توانایی سفینه سایوز برای سفر به مدار ماه فرستادند.

این ناو هفت تنی که در ۷ اوت ۱۹۶۹ از پایگاه پرتاب‌های فضایی بایکونور قزاقستان راهی کیهان شد ماموریت داشت در مدار ماه بچرخد و به زمین بازگردد. زوند-۷ توانست ۷ روز بعد از پرتاب در حالی که همه برنامه های پیش بینی شده را به خوبی به انجام رسانده بود, روز ۱۴ اوت ۱۹۶۹ به زمین باز گردد و در منطقه از پیش تعیین شده در جنوب کوستانای قزاقستان فرود آید.

از جمله ماموریت‌های مهم زوند-۷ گرفتن عکس‌های رنگی از زمین و ماه از فاصله‌های مختلف و آزمایش پرواز دستگاه‌های سفینه بود در میان تصاویر به دست آمده از ماموریت زوند-۷ می‌شود به عکسی اشاره کرد که در ۹ اوت ۱۹۶۹ برداشته شد و آن را می‌توان یکی از زیباترین عکس‌های کره زمین دانست و البته برای ما ایرانیان مسلما این عکس از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا سرزمین زیبای ما و خلیج فارس در مرکز آن قرار دارد.

منبع:ایسنا

ارسال نظر