|

پس از گذشت چنج ماه

جوابیه مدیریت حقوقی و قضایی نهاجا درخصوص حادثه هواپیمای بوئینگ ۷۰۷ نهاجا در فرودگاه فتح کرج

مدیریت حقوقی و قضایی نهاجا درخصوص خبری در رابطه با حادثه هواپیمای بوئینگ 707 نهاجا در فرودگاه فتح کرج به نقل از عزیز اکبریان با عنوان "جعبه سیاه هواپیما بوئینگ ۷۰۷ در اختیار ارتش است، نیروی‌هوایی بعد از گذشت ۵ ماه هنوز گزارش نداده است" جوابیه ای صادر کرد که به شرح ذیل است:

1- برابر اطلاع واصله آن خبرگزاری در مورخه 4/2/98 به نقل از آقای عزیز اکبریان به عنوان نماینده مردم کرج و آسارا  در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن درج عنوان "از زمان وقوع حادثه هواپیمای ارتش در فرودگاه فتح کرج، هیچ گزارشی در این رابطه از سوی ارتش به دست ما نرسیده است، زیرا جعبه سیاه هواپیما در اختیار ارتش است." مبادرت به اظهارنظر غیرکارشناسی درخصوص علت رویداد مورد بحث نموده است.

با عنایت به دامنه گسترده عوامل ذی مدخل در وقوع سانحه، همچنین ضرورت طی مراحل تکمیلی بررسی همه جانبه ابعاد حادثه و عوامل موثر در بروز سانحه و نیز تجربه و تحلیل داده های جعبه سیاه هواپیما، نظریه کارشناسی نهایی عنداللزوم اطلاع رسانی خواهد شد.

منبع: خانه ملت

ارسال نظر