|

در رویداد معرفی نیازهای فناورانه تعمیر و نگهداری هواپیما

راهبرد صنعت حمل و نقل هوایی برخورداری از اقتصاد دانش بنیان با تعاملات بین المللی است

قائم مقام سازمان هواپیمایی کشوری راهبرد صنعت حمل و نقل هوایی را برخوردار از اقتصاد دانش بنیان با تعاملات بین المللی دانست.

آرش خدایی در رویداد معرفی نیازهای فناورانه تعمیر و نگهداری هواپیما، با بیان اینکه صنعت هواپیمایی رسما به یک شاخص سنجش قدرت تحریم ها و یا رفع تحریم ها تبدیل شده است گفت: متاسفانه به محض هر نوع تغییر در معادلات مربوط به رقابت بین المللی بین ایران و دشمنان یا ر قبا یک مابه ازاء در حوزه دسترسی ما یا محدود شدن دسترسی به صنعت هوایی مشاهده می شود.

وی با بیان اینکه سازمان هواپیمایی کشوری در بررسی و تدوین برنامه راهبردی صنعت هواپیمایی کشور به دنبال کاهش آسیب پذیری تحریم هاست، افزود: راهبرد این صنعت با در نظر گرفتن دو متغیر نوع اقتصاد و نحوه تعاملات بین المللی چهار سناریو برای آینده صنعت در نظر گرفته است.

وی افزود: چنانچه اقتصاد حاکم بر این صنعت سنتی باقی بماند حتی اگر دارای تعاملات بین المللی با هم باشیم یک توسعه برونزای غیر پایدار خواهیم داشت که از سیاست رقبا و دشمنان ما به شدت تاثیر پذیر خواهد بود و در صورتی که اقتصاد مان سنتی و دچار انزوای بین المللی باشد آنگاه دچار اضمحلال می شویم.

قائم مقام سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه تنها سناریوی ناگزیر برای ما داشتن یک صنعت دانش بنیان با تعاملات بین المللی است اظهارداشت: به طور حتم با پویایی و رقابت پذیری در صورتی که در انزوا هم قرار گیریم مضمحل نشده و از یک توسعه درون زا برخوردار خواهیم شد.

خدایی با تاکید بر توجه به نوآوری ها و گام برداشتن در مسیری که از نظم کنونی ما خارج است افزود: مرز بین نوآوری و اختلال در نظم، بسیار باریک اما بنیادی است بنابراین برای دستیابی به نتایج بهتر لازم است ابعاد مفقود شده از مهارتهایمان را شناسایی و به اقدامات خود بیافزاییم تا به نتایج جدید دست یابیم.

وی با اشاره به ضرورت تکرارپذیری و مستندسازی فعالیت ها در سازمان هواپیمایی کشوری افزود: تا به امروز به ابعاد عملکردی و فنی به خوبی پرداخته شده است اما گام مهمی که می تواند باعث پیشرفت قابل توجه شود، این است که توانمندیها و تجربیات موجود در کشور، را جمع بندی، مستندسازی و تکرار پذیر کنیم.

منبع: شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی کشور

ارسال نظر