ورود به سایت
ثبت‌نام
  • هر ماشینی که طراحی و شاخته شده توسط انسان باشد، در زمان های به خصوص نیاز به تعمییرات و نگهداری دارد و در این میان هواپیماها نیز از این امر مستثنا نیستند.

مهندسی تعمیرات

مشاهده همه اخبار

ارسال رزومه