ورود به سایت
ثبت‌نام
آمریکا با ایجاد منطقه پرواز ممنوع در مرز دو کره مخالفت می‌کند

آمریکا اعلام کرد با ایجاد منطقه پرواز ممنوع در آسمان منطقه غیر نظامی بین دو کره مخالفت می‌کند.