|

حجم ویدیو: 10.65M | مدت زمان ویدیو: 00:03:33

در هوانوردی ACAS مخفف Airborn collision avoidance system میباشد و اطلاعات فراهم شده توسط آن به این منظور میباشد تا به خلبانان در جلوگیری از برخورد هواپیماهایشان به یکدیگر کمک نماید.

این سیستم، مستقل از دستگاه های زمینی عمل میکند، به عبارتی دیگر، ارسال و دریافت امواج توسط دستگاهی به نام Transponder از داخل خود هواپیماها و به صورت همزمان صورت می پذیرد. همانطور که گفته شد، این سیستم به خلبانان جهت دوری از احتمال برخورد با هواپیما های دیگر،افزایش آگاهی از موقعیت و جستجوی فعال ترافیک های هوایی مخاطره آمیز استفاده میگردد.

سیستم ACAS که به آن نیز TCAS گفته میشود دو نوع اطلاعات را برای خلبان فراهم میکند:

اول Traffic advisories که توسط آن موقعیت هواپیماهای دیگر را به خلبان نشان داده و به خلبانان این امکان را میدهد که با یک نگاه سریع به نشان دهنده سیستم ACAS ، آمادگی عکس العمل را به هنگام افزایش خطر برخورد داشته باشند.

دوم Resolution advisories که در زمانی که ریسک و خطر برخورد با هواپیمای دیگر افزایش یافت، این سیستم با دادن مانورهایی به خلبانان هر دو هواپیما، از بروز آن جلوگیری میکند.

به عنوان مثال اگر دو هواپیما در معرض برخورد با یکدیگر قرار گیرند(هردو هواپیما حتما باید مجهز به Transponder باشند)،  Resolution advisories  به یکی از خلبانان دستور افزایش ارتفاع  (climb) و به خلبان دیگر دستور کاهش ارتفاع (descend)  را میدهد. به این صورت یک هواپیما سریعا ارتفاعش را زیاد کرده در حالی که هواپیمای دیگر کاهش ارتفاع داده و بدین نحو از برخورد جلوگیری میشود.

در سال دوهزار و دو، دو فروند هواپیما که یکی از آنها مسافربری و دیگری یک هواپیمای باری بود در منطقه ای به نام اوبرلینگن متعلق به ایالت بادن-وورتمبرگ کشور آلمان با یکدیگر برخورد کردند. در آن سانحه در مجموع هفتاد و یک نفر از سرنشینان دو هواپیما کشته شدند. پس از بررسی های به عمل آمده مشخص گردید که علت وقوع آن فاجعه هوایی، عمل نکردن خلبانان روسی به دستورات  Resolution advisories  بود. به عبارتی دیگر، این سیستم دستور افزایش ارتفاع را برای خلبانان صادر کرده بود، اما مامور واحد کنترل ترافیک هوایی، به خلبانان دستور کاهش ارتفاع را داده بود. خلبانان روسی هواپیمای توپولوف تصمیم به پیروی از دستور صادر شده توسط مامور کنترل ترافیک هوایی را گرفته و اقدام به کاهش ارتفاع هواپیمای خود نمودند، اما در نهایت، این کاهش ارتفاع منجر به برخورد دو هواپیما در آسمان گردید. بعدها این سانحه را با جزئیاتی بیشتر مورد بررسی قرار خواهیم داد.

پس از وقوع این سانحه، قانونی صادر شد که خلبانان هواپیماها را حتی در شرایطی که دستورالعمل صادر شده توسط  RA  متناقض با دستورات صادر شده توسط واحد کنترل ترافیک هوایی باشد، به تبعیت از  RA  ملزم میکرد.

در فیلم بازسازی شده میتوانید این سیستم را به خوبی مشاهده نمایید.

 

نویسنده: مهران اشرفی

ارسال نظر