|

حجم ویدیو: 3.30M | مدت زمان ویدیو: 00:00:59

مقاله اختصاصی -علیرضا عشاقی

تضمین سلامت عملکرد سطوح عملیاتی فرودگاهی بخصوص سطح باند، همواره از مهم ترین وظایف شرکت فرودگاه مورد نظر است که باید به صورت منظم انجام شود. از جمله مواردی که در این بازرسی ها صورت می گیرد می توان به بررسی عاری بودن باند از هرگونه اشیای خارجی و اندازه گیری میزان اصطکاک سطح آن اشاره کرد. همانطور که می دانیم وجود اشیای خارجی بر روی نه تنها سطح باند، بلکه در تمامی سطوح عملیاتی یک فرودگاه، می تواند باعث بروز پدیده ی FOD یا در اصطلاح Foreign Object Debris شود که به معنی صدمات ناشی از اشیای خارجی وارده به هواپیما و اجزای تشکیل دهنده آن، از جمله موتورها و تایرهاست. اما در این میان اندازه گیری میزان اصطکاک سطح باند بدان جهت حائز اهمیت است که به طور مستقیم بر عملکرد تایرها و به صورت کلی تر چرخ های هواپیما و عوامل وابسته به آن ها نظیر قدرت شتاب و ترمز گرفتن و فرمان پذیری آن ها، تاثیر می گذارد.

از جمله عوامل مخرب که بر کاهش سطح اصطکاک تاثیر قابل توجهی دارد می توان به لایه های لاستیکی اشاره کرد که در زمان نشستن هواپیما و گرفتن ترمزهای شدید، از تایر جدا شده و به خورد سطح باند می رود. چنین اتفاقی بدان جهت می افتد که برای مثال در زمان نشستن به دلیل دمای بسیار زیاد ناشی از برخورد تایر با باند، لایه نازکی از تایر ذوب شده، از آن جدا می شود و به خورد سطح باند می رود. چنین موضوعی در کنار بارندگی و خیس شدن سطح باند باعث می شود تا اصطکاک به طرز خطرناکی کاهش پیدا کند و بر توان عملکرد ترمزها و تاثیر منفی بگذارد و سطح را لغذنده و سر کند.

از همین رو با استفاده از ماشین مخصوصی، در فواصل زمانی مرتب اقدام به اندازه گیری اصطکاک سطح باند در زمان هایی که میزان ترافیک فرودگاه کم است، می کنند تا در صورت نیاز اقدامات مورد نیاز جهت پاکسازی لاستیک های سطح باند را انجام دهد. این ماشین با در اختیار داشتن یک چرخ پنجم در قسمت انتهایی خود که در اصل حکم چرخ هواپیما را دارد، بر روی سطح باند حرکت می کند و به واسطه  سنسور های نصب شده، میزان کشش و سطح اصطکاک باند را اندازه گیری می کند؛ همچنین یک ورودی آب بر روی این چرخ تعبیه شده است تا با پاشیدن آب، شرایط بارندگی را شبیه سازی کند.

 

نویسنده: علیرضا عشاقی

ارسال نظر