ورود به سایت
ثبت‌نام

جبهه هوای سرد

به حرکت کردن و جایگذین شدن هوای سرد با هوای گرم، جبهه سرد یا در اصطلاح Cold Front می گوییم که عموما از سمت شمال غرب NW به سمت جنوب شرق SE حرکت می کند. با توجه به سنگین بودن هوای سرد، در برخورد دو هوای غیر هم دما باهم، هوای سرد به سمت پایین حرکت و یا در اصطلاح Sink می کند و در این حالی است که هوای گرم با توجه به سبک بودنش به سمت بالا حرکت و یا در اصطلاح Rise می کند. از دیدگاه تخصصی تر هوای سرد دچار Advancing و هوای گرم دچار Retreating می شود. حرکت هوای گرم به سمت بالا باعث ایجاد ناپایداری می شود که نتیجه اش تشکیل شدن ابرهای Vertical Extensive مثل ابرهای CB و همچنین یک هسته کم فشار Low Pressure هست. هسته کم فشار باعث می شود تا در مقابل جبهه ناپایداری، هوای دارای رطوبت داشته باشیم که عموما با بارش (PPTN) و یا Activity همراه است؛ این در حالی است که در پشت جبهه، هوای صاف و البته دلپذیر داریم. وزش با سرعت قابل توجه باد و نبود مه دود و غبار از جمله دیگر ویژگی های این جبهه است.  

به قلم علیرضا عشاقی

ارسال نظر