|

مقاله تخصصی

آیا ممکن است هوایی که داخل هواپیما تنفس می کنید،  باعث مریضی شما شود؟

شده تا به حال بعد از یک پرواز بلند مدت، تا یکی دو روز بعد از آن مریض بوده باشید؟ خب دلیل اینکه شما مریض شدید ، احتمالا هواپیما هوای آکنده از باکتری های و جرم های دیگران بوده و شما مجبور بودید داخل آن نفس بکشید. درست است؟

اما با اینحال این که هواپیما ها شما را در معرض بیماری قرار می دهند ، خیلی دلیل قانع کننده نیست یا حداقل این دلیل قطعی اش نیست.

 با این ایده شروع کنیم :

 هواپیماها هوا را بازیافت می کنند، جرم و باکتری را از افراد ۱۰ ردیف جلو تر و عقب تر از شما جابه جا می کنند تا به دریچه ها برسد. این تا حدی درست است که هواپیماها از هوای بازیافت شده استفاده می کنند. تقریباً نصف هوا در بیشتر هواپیماها فیلتر می شود و بارها و بارها به گردش درآورده می شود. بقیه هوا ، هوای تمیزی است که از بیرون هواپیما از طریق کمپرسورهای موتور وارد هواپیما می شود. این هوا با هوای به گردش در آمده داخل کابین مخلوط می شود. 

فقط به این دلیل که هوا به گردش در می آید به این معنی نیست که حاوی کلی بیماری واگیر است. در واقع بیشتر هواپیماها از فیلتر دارای ذرات ریزهوا با اثر بالا  (HEPA (High Efficeincy particulate air استفاده میکنند. همان فیلتری که از آن در  اتاق جراحی بیمارستان ها و محیط های شدیدا تحت نظر نظیر آن در جهت دور نگه داشتن هوا از باکتری ها و ویروس ها استفاده می شود. این فیلتر ها به جریان هوا اجازه ورود می دهند و مسیر ورود اجرامی را به صورت انتخابی مسدود میکنند.  در واقع این فیلتر ها مانند یک صافی برای باکتری و غبار عمل می کنند.  فیلترهای HEPAبا ذراتی که فقط 0.3 میکرون قطر دارند تست می شوند و در این تست باید درصد عدم عبور حداقل 99.97 را ارضا کنند. 

هوای داخل هواپیما در هر ساعت بین ۲۰ الی ۳۰ بار گردش داده می شود. به علاوه ، هوایی که از طریق دریچه های (vent) بالای سرتان وارد فضای کابین می شود،  کابین را از طریق دریچه های شبکه ای (grill) روی دیوار در نزدیکی روی صندلی ها ترک می کند. این بدین معنی است که هوا به سمت جلو یا عقب هواپیما نمی رود  و بنابراین هوایی که شما تنفس می‌کنید ، احتمالاً حاوی باکتری ها و ویروس های افرادی که نزدیک شما نیستند، نخواهد بود.

البته اگر کسی که کنار شما نشسته ، توی صورت شما عطسه کند، احتمال این که از او مریضی بگیرید زیاد است که این مساله خیلی به طریق گردش هوا داخل هواپیما مربوط نمی شود!  حالتی که  ممکن است آن را در اتوبوس،  قطار یا مدرسه یا هر جای دیگر تجربه کنید. 

پس اگر در هواپیما مریض شدید هوا را سرزنش نکنید. بغل دستیتان را سرزنش کنید!

 

ارسال نظر