|

یادداشت_سردبیر

مرجع قیمت گذاری بلیط هواپیما کدام نهاد است؟

قیمت بلیط هواپیما توسط انجمن شرکت‌های هواپیمایی به میزان غیر قابل باور 155 درصد افزایش پیدا کرد در این حین تورج دهقانی زنگنه معاون وزیر راه و شهرسازی منکر نقش دولت و سازمان هواپیمایی کشوری در این افزایش قیمت شد.

چند سوال: چرا دولت نسبت به این افزایش قیمت بی تفاوت است؟ چرا افزایش قیمت بدون هماهنگی با سازمان هواپیمایی کشوری نهاد اصلی حاکمیتی صنعت هوانوردی اعمال شده است؟

دقیقا یک سال و دو روز پیش در 17 مهرماه 1398محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی نهاد قیمت گذاری بلیط هواپیما را شورای عالی هواپیمای کشوری معرفی کرده است.

بر اساس اطلاعات سایت سازمان هواپیمایی کشوری اعضا شورای عالی هواپیمایی کشوری عبارتند از: معاون وزیر راه و ترابری و رییس سازمان هواپیمایی کشوری، یک نفر از اعضای مطلع از سازمان هواپیمایی کشوری به انتخاب وزیر راه و ترابری، یک نفر از اعضای مطلع از وزارت امور اقتصادی و دارایی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی، یک نفر نماینده مطلع از سازمان برنامه و بودجه به انتخاب رییس سازمان برنامه و بودجه، یک نفر متخصص حقوق هوایی به انتخاب وزیر راه و ترابری، درصورت لزوم یک نفر نماینده از موسسات هواپیمایی داخلی در جلسات هیات شرکت نموده ولی حق رای ندارد، یک نفر نماینده مطلع از وزارت امور خارجه به انتخاب وزیر و یا سرپرست وزارت امور خارجه، یک نفر نماینده مطلع نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران بانتخاب وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، مدیر عامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران. 

دقیقا یک سال پس از این اظهار نظر وزیر راه و شهرسازی در 17 مهرماه 1399 انجمن شرکت‌های هواپیمایی قیمت بلیط هواپیما را افزایش داده است  آن هم در حالی که در 17 شهریور 1399 در خبری که در سایت این انجمن منتشر شده است دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی بر اساس ماده ۱۶۱ قانون پنجم توسعه مرجع تصمیم‌گیری درباره قیمت بلیت هواپیما را شرکت‌های هواپیمایی عنوان کرده است.

نکته مهم این است که برنامه پنجم توسعه یک برنامه پنج ساله برای سال‌های 1390 تا 1394 بوده است؛ پس با توجه به صحبت وزیر در سال 98 به این نتیجه می‌رسیم که نرخ گذاری باید توسط شورای عالی هواپیمایی کشوری انجام شود.

از این موارد که بگذریم؛ نکته‌ ی مهمی که باید در نظر گرفته شود زندگی و معیشت بسیاری از مردم به رونق گردشگری و فعالیت‌های این چنین ی بستگی دارد لکن چرا سازمان به موضوع این افزایش قیمت که ممکن است موجب کاهش سفرهای هوایی شود دقت نظر کافی را ندارد؟

در انتها اما باز به یک سوال می‌رسیم: 

 مرجع قیمت گذاری بلیط هواپیما کدام نهاد است؟

 

ارسال نظر