|

آشنایی با سیستم Contra-rotating

بر اساس قانون سوم نیوتون هر عملی یک عکس‌العمل دارد، پس هنگامی که ملخ میچرخد به طبع نیروی عکس‌العمل آن باعث شود سازه بر خلاف جهت چرخش ملخ بچرخد.

در هواپیماهای ملخی یا هلیکوپترها باید نیروی عکس‌العمل چرخش ملخ را خنثی کرد؛ یکی از روش‌های این کار استفاده از سیستم ملخ‌های Contra-rotating است.

در این روش موتور دو ملخ هم مرکز را می‌چرخاند که این ملخ‌ها به صورت خلاف جهت هم حرکت‌ می‌کنند؛ در این حالت نیروی ملخ اول با نیروی ملخ دوم خنثی می‌شود و تعادل بدنه برهم نمی‌خورد.

با استفاده از این سیستم دیگر نیازی به استفاه از ملخ در قسمت دم وجود ندارد اما به علت اینکه این روش بازده مناسبی ندارد استفاده از ملخ دم رایج‌تر است. شاید برایتان سوال شود که چرا ملخ دم از ملخ اصلی هلیکوپتر کوچکتر است، جواب در مفهوم گشتاور نهفته است. در اینجا گشتاور تولیدی ملخ مورد نیاز است و چون گشتاور با مجذور فاصله نسبت دارد به همین دلیل اگرچه ملخ قسمت دم کوچک‌تر است اما به واسطه فاصله خود با مرکز ثقل همان گشتاور را تولید می‌کند.

در هواپیماهای ملخی تک موتوره یک بال را با زاویه بیشتری نسبت به بال دیگر نصب می‌کنند تا این اثر سو را برطرف کنند در هواپیماهای دوموتوره اما گاها موتورها خلاف جهت هم می‌چرخند تا نیروهای سو خنثی شوند.

ارسال نظر