|

اگر تا به حال از نرم‌افزارهای ردیابی پروازها استفاده کرده باشید حتما مشاهده کرده‌اید که هواپیماها پروازهای طولانی را با طی مسیری منحنی شکل انجام می‌دهند.

شاید برای شما سوال پیش بیاید که چرا این پروازها به این شکل انجام می‌شوند؛ جواب سوال شما در تصویر فوق داده شده‌است.

در حالت عادی و دو بعدی، نزدیکترین فاصله بین دو نقطه خط راست است اما توجه داشته باشید که در حالت سه بعدی به علت گرد بودن کره زمین نزدیک ترین فاصله رسم شده بین دو نقطه خطی است که بر روی یک منحنی قرار گرفته است. به عبارتی دیگر اگر خط مستقیمی را که در حالت سه بعدی بین دو نقطه به عنوان کوتاه‌ترین فاصله رسم کرده‌اید را بر روی صفحه دو بعدی بیاورید متوجه می‌شوید که این خط شکلی منحنی مانند را بر خود می‌گیرد، لذا به همین دلیل است که تصور می‌شود یک هواپیما به جای انجام پروازی مستقیم بین دو نقطه، در حال انجام پروازی منحنی شکل می‌باشد. 

 

ارسال نظر