|

پیشران، برآ، وزن، اصطکاک:

آشنایی با نیروهای آیرودینامیکی

به یک هواپیما در حین پرواز چهار نیرو وارد می‌شود که عبارتند از: پیشران (Thrust)، برآ (Lift)، وزن (Weight)، اصطکاک (Drag)

نیروی پیشران نیرویی است که توسط موتورهای هواپیما تولید می‌شود و هواپیما را به جلو حرکت می‌دهد، گازهای خروجی از موتور هواپیما به مولکول‌های هوا نیرو وارد می‌کنند، طبق قانون سوم نیوتون (قانون عمل و عکس‌العمل) مولکول‌های هوا هم به موتور نیرو وارد کرده و موتور هواپیما را به جلو هل می‌دهند و با توجه به اینکه موتور به هواپیما متصل است کل هواپیما به جلو حرکت می‌کند.

نیروی برآ از اختلاف فشار هوای دو سطح بال ایجاد می‌شود، سطح مقطع بال هواپیما (ایرفویل) طوری طراحی شده است که فشار در سطح زیرین بیشتر از سطح بالایی شود همین اختلاف فشار باعث نیرویی به سمت بالا می‌شود که منجر به اوج گیری هواپیما می‌شود.

نیروی وزن نیرویی است که از مرکز کره زمین به اشیا اطراف آن اعمال می‌شود و همه چیز را به طرف زمین می‌کشد، مقدار آن نیز عبارت است از W=mg که m وزن جسم و g شتاب گرانش زمین است، پس هرچه وزن جسم بیشتر باشد با نیروی بیشتری به سمت زمین شیده می‌شود.

نیروی اصطکاک نیرویی است که با جلو رفتن هواپیما مقابله می‌کند این نیرو توسط مولکول‌های هوا بوجود می‌آید.

برای پرواز هواپیما نیروی لیفت باید بر نیروی وزن غلبه کرده و نیروی پیشران بر نیروی درگ غلبه کند.

ارسال نظر

 
  • ناشناس
    پاسخ

    بسیار خلاصه و مفید و کاربردی