|

کاربرد سوراخ های تعبیه شده بر روی پایدارکننده عمودی

 بهترین مکان برای نشستن در داخل کابین هواپیما کجاست؟

بهترین و پایدارترین مکان در درون هواپیما جایی است که در نزدیکی بال‌های هواپیما قرار دارد، به عبارتی دیگر، به دلیل اینکه صندلی‌های قرار گرفته در نزدیکی بال‌های هواپیما در نزدیکی مرکز فشار و جرم آن قرار دارند لذا مسافران در هنگام چرخش هواپیما حول محور عرضی آن، به خصوص در زمان مواجه شدن با شرایط بد جوی و وجود تلاطمات شدید، تکان‌های شدیدی را احساس نمی‌کنند.

صندلی های قرار گرفته در ردیف های جلویی و در نزدیکی دماغه هواپیما نیز جای مناسبی برای مسافران تلقی می‌گردند. مرکز فشار به نقطه میانگین تمامی فشارهای وارد شده بر روی هواپیما گفته می‌شود، به عبارتی دیگر، نیروی آیرودینامیکی وارد شده به سمت بالا بر روی بال‌های هواپیما در این نقطه وارد می‌گردد. مرکز فشار با تغییر زاویه دماغه هواپیما نسبت به خط افق جابجا می‌شود. مرکز جرم نیز نقطه‌ای فرضی بوده که در نظر گرفته می‌شود که تمام وزن هواپیما در آن نقطه به سمت مرکز زمین وارد می‌شود‌. حال در صورتی که بردار رو به بالای مرکز فشار پشت بردار رو به پایین مرکز جرم قرار گیرد، این امر باعث پایین رفتن دماغه هواپیما و در صورتی که بردار رو به بالای مرکز فشار در جلوی بردار رو به پایین مرکز جرم قرار گیرد، این امر باعث بالا رفتن دماغه هواپیما می‌گردد. اما صندلی های قرار گرفته در ردیف های انتهایی و در نزدیکی دم هواپیما مکانی است که در آن مسافران بیشترین تجربه تلاطمات و تکان‌ها را دارند. علت این امر این می‌باشد که نه تنها مسافرین نسبت به مرکز جرم فاصله بیشتری دارند بلکه سطح بزرگ پایدار کننده های افقی و عمودی هواپیما که در زمان برخورد با تلاطمات باعث بالا و پایین رفتن دماغه هواپیما و همچنین حرکت های جانبی به سمت چپ و راست می‌شوند باعث اذیت و آزار مسافران می‌گردد. 

اما اگر در صندلی‌های عقب هواپیما قرار گرفتید نگران نباشید چرا که سازندگان و طراحان هواپیماها با تعبیه نمودن دو سوراخ بر روی پایدارکننده عمودی از انتقال این تلاطمات و تکانهای شدید به قسمت عقب هواپیما‌ها جلوگیری می‌کنند. در واقع این دو سوراخ مجراهای فشاری هستند که اختلاف فشار در هر طرف پایدارکننده عمودی را به وسیله حسگرهای خود حس نموده و این اطلاعات را به کامپیوتر هواپیما می فرستند. در پی آن، کامپیوتر هواپیما به سطوح کنترلی رادر(Rudder) فرمانی را مبنی بر تنظیم حرکت هواپیما حول محور عمودی و طولی صادر می‌نماید. به عنوان مثال اگر هواپیما به علت برخورد با جریان هوایی شدید در حال گردش به سمت راست حول محور عمودی و طولی اش باشد، پیش از وقوع این مسئله سطوح کنترلی رادر به صورتی کاملاً خودکار به سمت چپ منحرف شده و از وقوع آن جلوگیری به عمل می آورد.

ارسال نظر