|

حجم ویدیو: 587.94K | مدت زمان ویدیو: 00:00:59

اخیراً ناسا توانسته است با ساختن سه انیمیشن در مورد سرعت نور، فاصله بین سیاره زمین، ماه و مریخ را به گونه ای قابل درک به علاقمندان نشان دهد.

اخیراً ناسا توانسته است با ساختن سه انیمیشن در مورد سرعت نور، فاصله بین سیاره زمین، ماه و مریخ را به گونه ای قابل درک به علاقمندان نشان دهد. بر اساس این سه انیمیشن دانشمندان توانسته اند نشان دهند که با توجه به ابعاد عظیم این جهان هستی، سرعت نور به چه میزان می تواند سریع (و یا حتی کند) باشد. سرعت نور که به عنوان سریعترین سرعت شناخته شده جهت جابجایی اشیا در درون فضا توسط بشر شناخته شده است سرعتی معادل با ۲۹۹.۷۹۲ کیلومتر در ثانیه را دارا می باشد،  هرچند که هنوز بشر نتوانسته است به این سرعت دست یابد.
بدون شک این سرعت از نظر بشر به شکل غیر قابل تصوری بالا می باشد، اما هنگامی که این سرعت را در مقیاس بینهایت بزرگ جهان تصور می کنیم بسیار ناچیز شمرده می شود. در انیمیشن اول می توانید سرعت نور را به دور کره زمین مشاهده نمایید. طول کره زمین در قسمت مرکزی آن برابر با ۲۴۹۰۱ مایل می باشد و در صورتی که هوای اطراف کره زمین را در شرایط خلا و بدون اتمسفر تصور نماییم، یک فوتون با سرعت نور می تواند در هر ثانیه هفت و نیم بار کره زمین را طی نماید. در انیمیشن دوم فاصله بین سیاره زمین و کره ماه با معیار سرعت نور نشان داده شده است. فاصله بین سیاره زمین و کره ماه برابر با  ۳۸۴۴۰۰  کیلومتر بوده و این به این معنی می باشد که در صورت وجود شرایط خلا، یک فوتون با سرعت نور می‌تواند در عرض  ۱.۲۲۵  ثانیه این فاصله را طی نماید و زمان رفت و برگشت این فوتون نیز برابر با  ۲.۵۱  ثانیه خواهد بود. اما در انیمیشن سوم فاصله بیشتر شده و فاصله بین سیاره زمین و کره مریخ مورد بررسی قرار گرفته شده است. بر این اساس یک فوتون با سرعت نور می تواند این فاصله  ۵۴.۶  میلیون کیلومتری را در عرض سه دقیقه و دو ثانیه طی نماید. این بدین معنی می باشد که این فوتون می تواند در طول مدت شش دقیقه با این سرعت به مریخ رفته و به زمین بازگردد.

منبع: James O'Donoghue, A planetary scientist at NASA's Goddard Space Flight Center

نویسنده: مهران اشرفی

ارسال نظر