|

بصورت زنده از صفحه اینستاگرام کن‌نیوز پخش شد

قسمت اول برنامه تراتل با کاپیتان برزو بهنام خلبان بویینگ 777 شرکت هواپیمایی یونایتد

در این مصاحبه سید امیرحسین موسوی مقدم سردبیر کن‌نیوز از آنچه در پرواز 1175 یونایتد اتفاق افتاد می‌پرسد و کاپیتان بهنام از شرایط آن پرواز و سیر مسیر خود تا تحقق رویای خلبانی‌اش می‌گوید

ارسال نظر