|

توزیع ماهنامه شبکه صنعت هوانوردی در پروازهای هواپیمایی آتا

ماهنامه شبکه صنعت هوانوردی یکی از مجلات تخصصی هوانوردی ایران است که زیر نظر پایگاه خبری اخبار شبکه هوانوردی،کن‌نیوز منتشر می‌شود. شماره چهاردهم این ماهنامه در تعدادی از پروازهای شرکت هواپیمایی آتا توزیع شده است. نسخه الکترونیکی این ماهنامه به زودی توسط کن‌نیوز منتشر خواهد شد.

ارسال نظر