|

توزیع ماهنامه شبکه صنعت هوانوردی در پروازهای نوروزی هواپیمایی کاسپین (بخش دوم)

ماهنامه صنعت هوانوردی یکی از مجلات تخصصی هوانوردی ایران است که زیر نظر پایگاه خبری اخبار شبکه هوانوردی،کن‌نیوز منتشر می‌شود. ویژه نامه نوروزی این ماهنامه که به مناسبت نوروز ۱۴۰۰ منتشر شده در تعدادی از پروازهای نوروزی شرکت هواپیمایی کاسپین نیز توزیع شده است. نسخه الکترونیکی این ماهنامه تا چند روز دیگر از طریق کن‌نیوز نیز منتشر می‌شود.

ارسال نظر