|

لایروبی، زهکشی، حفاری‌های موقت و ایجاد خاکریز برای مقابله با سیلاب

مدیرکل فرودگاه مهرآباد، در تبیین بخشی از اقدامات انجام شده در این فرودگاه برای پیشگیری از بحران سیل پرداخت و عنوان کرد: برای جلوگیری از سرازیرشدن آب و نفوذ آن به همراه گل و لای به سطوح تاکسی وی ها و باند، لایروبی و زهکشی و حفاری های موقت با استفاده از ماشین آلات سنگین انجام شد.

مدیریت و کارکنان فرودگاه مهرآباد بلافاصله پس از ارایه گزارش های پیش بینی سیل، تمام اقدامات لازم را برای پیشگیری و مقابله با بحران انجام دادند.

میرسعید صفی نیا، مدیرکل فرودگاه مهرآباد، در تبیین بخشی از اقدامات انجام شده در این فرودگاه برای پیشگیری از بحران سیل پرداخت و عنوان کرد: برای جلوگیری از سرازیرشدن آب و نفوذ آن به همراه گل و لای به سطوح تاکسی وی ها و باند، لایروبی و زهکشی و حفاری های موقت با استفاده از ماشین آلات سنگین انجام شد.

مدیرکل فرودگاه مهرآباد افزود: 12 فروردین، در پی گزارش های هواشناسی و اعلام شرایط اضطراری بر اثر بارش با توجه به آمادگی قبلی فرودگاه برای جلوگیری از احتمال نفوذ سیلاب به stop way باند 11 راست و 11 چپ، خاکریز 200 متری ایجاد شد. همچنین با توجه به وضعیت جوی و شدت بارش ها هماهنگی های لازم به صورت برگزاری جلسه های کارشناسی، بازدیدهای میدانی از ایرساید و اتخاذ تدابیر لازم برای پیش بینی و پیشگیری از رخداد غیر مترقبه احتمالی انجام شد.

وی همچنین گفت: برای مقابله با بحران سیل نیز بعد از توقف بارندگی و کاهش سیلاب ها دهانه های پل لایروبی و پاکسازی شدند. همچنین به دلیل انباشت آب در دهانه های cabeling duct و ایجاد خلل در روشنایی تاکسی وی ها و باند، واحد روشنایی سطوح پروازی چندین مورد کانکشن زنی را برای رفع قطعی ها انجام داد.

صفی نیا افزود: برای اطمینان از پخش نرمال تجهیزات تجهیزات الکترونیکی مربوط به طور متناوب از تمام تجهیزات CNS و ایمنی هوانوردی داخل فرودگاه و تجهیزات کمک ناوبری ایستگاه های هوانوردی بازدید انجام شد.


منبع: شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی کشور

ارسال نظر