|

استفاده از دوربین برای سنجش حرارت  بدن مسافران در فرودگاه پاریس

در فرودگاه شارل دو گل پاریس، برای سنجش حرارت بدن مسافرانی که به این شهر وارد می شوند،  از  ۱۲ عدد دوربین مجهز به حرارت سنج استفاده می شود.

 سنجش حرارت بدن، پس از پیاده شدن مسافران از هواپیما و بعد از برداشتن چمدان ها، بصورت خودکار انجام می گردد.

در صورتی که حرارت بدن مسافر بیش از ۳۸ درجه باشد از خروج وی جلوگیری بعمل آمده و برای انجام آزمایشات تکمیلی به اورژانس مستقر در فرودگاه  هدایت می شود.

منبع: خبرگزاری فرانسه

ارسال نظر