|

تصاویری از هواپیماهای پارک شده در فرودگاه پراگ (PRG) پایتخت جمهوری چک

بحران جهانی ویروس کرونا دلیل اصلی کاهش پروازها و زمینگیری هواپیماهاست.

ارسال نظر