|

ثبت ۱۵۳ هزار دقیقه تاخیر پروازی در مرداد ۹۹
افزایش پروازهای فرودگاه مهرآباد

بررسی آمار حاکی از آن است که طی مردادماه امسال پروازهای فرودگاه مهرآباد نسبت به تیر ۹۹ افزایش یافته و شرکت‌های هواپیمایی داخلی در انجام پروازها حدود ۶۷ هزار دقیقه تاخیر داشته‌اند.

بر اساس آمار رسمی طی مرداد امسال در فرودگاه مهرآباد 4572 پرواز خروجی ثبت شده که از این تعداد 986 پرواز تاخیردار بوده است.  به عبارت دیگر حدود 21.5 درصد پروازهای خروجی پنجمین ماه سال توسط شرکت‌های هواپیمایی داخلی با تاخیر انجام شده است. در مجموع میزان تاخیرات پروازی (پروازهای خروجی) فرودگاه مهرآباد 66 هزار و 852 دقیقه بوده که ایرتور با 35.22 درصد بیشترین تاخیر را به نام خود ثبت کرده است.

بیشترین پرواز خروجی با 946 پرواز متعلق به هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران است. فلایت پرشیا نیز با 26 پرواز کمترین پرواز خروجی مردادماه امسال را به خود اختصاص داده است.

بر اساس این گزارش طی ماه گذشته از ترمینال یک 725 پرواز، ترمینال 2 بالغ بر 2161 پرواز و ترمینال 4 بالغ بر 1686 پرواز انجام شده است.

در پروازهای ورودی  نیز از ترمینال 2 بالغ بر 2880 پرواز و از ترمینال 6 بالغ بر 1682 و مجموعا 4562 پرواز توسط ایرلاین‌های داخلی انجام شده است. طی ماه گذشته 787 پرواز ورودی فرودگاه مهرآباد با تاخیر انجام شده که بیشترین تاخیر با 155 پرواز متعلق به ایران ایر است. هما در ماه مورد اشاره 944 پرواز را انجام داده که در بین 17 ایرلاین بیشترین آمار را داشته است.

ایرتور طی مردادماه با 32.81 درصد بیشترین آمار تاخیر پروازهای ورودی را در فرودگاه مهرآباد به نام خود ثبت کرده است. همچنین ماه گذشته کل تاخیر پروازهای ورودی 85 هزار و 971 دقیقه بوده است. میزان بار و پست خروجی در مردادماه امسال از فرودگاه مهرآباد 2 میلیون و 778 هزار و 920 کیلیوگرم و بار و پست ورودی 3 میلیون و 258 هزار و 167 کیلوگرم بوده است.

منبع: تسنیم

ارسال نظر