|

مدیرکل فرودگاه مهرآباد عنوان کرد

بحران کرونا و کاهش بی سابقه عملیات پروازی در فرودگاه مهرآباد

دیرکل فرودگاه مهرآباد از کاهش ۸۰ درصدی اعزام مسافر در این فرودگاه طی فروردین امسال نسبت به فروردین سال ۹۸ خبر داد.

ابراهیم مرادی گفت: فرودگاه مهرآباد به دلیل بحران کرونا در فروردین ۹۹ حدود ۶۳  درصد کاهش در نشست و برخاست و ۸۰ درصد کاهش در اعزام و پذیرش مسافر را نسبت به فروردین سال ۹۸ تجربه کرد.

مرادی ادامه داد: فروردین سال گذشته بیش از ۱۰ هزار پرواز در فرودگاه مهرآباد داشتیم که امسال به دلیل شیوع بیماری کرونا کاهش بیش از ۶۳ درصدی پروازها رخ داد و این میزان به ۳ هزار و ۴۵۵ پرواز رسید. تعداد مسافران نیز از یک میلیون و ۲۰۸ نفردر فروردین سال گذشته به ۲۹۱هزار و ۷۳۹ نفر رسید که کاهش بیش از ۸۰ درصدی را نشان می‌دهد. 

ارسال نظر