|

به مناسبت روز ارتباطات

انعکاس همه جانبه فعالیت های فرودگاهی در ستاد شرکت فرودگاه‌ها

مدیرکل فرودگاه مهرآباد از انعکاس همه جانبه اقدامات فرودگاه های کشور قدردانی کرد.

میر سعید صفی نیا با اشاره به نامگذاری 27 اردیبهشت به روز ارتباطات و روابط عمومی عنوان کرد: یکی از عوامل مهم در رسیدن یک سازمان به اهداف سازمانی کیفیت رابطه آن با افراد یا سازمان های مرتبط همچنین افکار عمومی جامعه ای است که در آن مشغول به فعالیت هستند. هر اندازه این ارتباط به شکل موثری گسترش یابد آن سازمان در دسترسی به اهداف خود موفق تر است و می توان گفت که روابط عمومی ستاد در چند سال گذشته با تعامل های بیشتر و ارتباطات گسترده تر، درمعرفی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران و تبیین اهداف آن موفق بوده است.

مدیرکل فرودگاه مهرآباد افزود: روابط عمومی باید در راستای توسعه و ارتقای سازمانی و همچنین برند سازی خدمات تلاش  کند. افزایش جریان سازی فعالیت ها و برنامه های فرودگاهی در رسانه ها و روشن کردن اذهان عمومی در چگونگی ارایه خدمات یکی از مسیرهای روابط عمومی در ارتقای خدمات فرودگاهی است. شفاف سازی، مستندسازی، افکار سنجی و تحقیقات در چگونگی ارایه بهینه خدمات اقداماتی است که روابط عمومی می تواند به آن بپردازد.

مدیرکل فرودگاه مهرآباد همچنین بر توجه هرچه بیشتر به مدیریت ارتباط موثر، اطلاع رسانی خلاقانه، ارایه راهکار در حوزه اطلاع رسانی بهتر در ارایه خدمات فرودگاهی، توسعه ارتباطات درون سازمانی و بهره گیری از اساتید برای آموزش مدیران روابط عمومی فرودگاه ها تاکید کرد.

منبع: شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی کشور

ارسال نظر