|

امیرمکری در بازدید از فرودگاه مهرآباد:

تاکید بر استانداردسازی سطوح پروازی و افزایش ایمنی پروازها در فرودگاه مهرآباد

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران در بازدید از سطوح پروازی فرودگاه مهرآباد بر استانداردسازی سطوح پروازی باند 29 راست و افزایش ایمنی پروازها در این فرودگاه تاکید کرد.

سیاوش امیرمکری به همراه امیر ایزدی، مدیر عامل صنایع هواپیمایی ایران، ابراهیم مرادی عضو هیئت مدیره و راهبر عملیات هوانوردی و میرسعید صفی‎نیا، مدیرکل فرودگاه مهرآباد، از سطوح پروازی فرودگاه مهرآباد بازدید کرد.

امیرمکری که به منظور برنامه‎ریزی برای جلسه تصمیم‎گیری در مورد وضعیت پارکینگ هواپیمایی صها و رفع موانع پروازی به مهرآباد رفته بود از روند اجرای احداث رمپ صها و محوطه صنایع  هوایی بازدید کرد و در مورد مسائل ایمنی استاندارد و رفع موانع پروازی باند 29 به گفتگو و تبادل نظر با مدیر عامل صنایع هواپیمایی ایران و دیگر همراهان کرد.

گفتنی است، برطرف کردن موانع پروازی باند 29 راست یکی از اولویت‎های فرودگاه مهرآباد و شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران است تا با این ترتیب این باند برای افزایش ظرفیت نشست و برخاست هواپیماهای مختلف از جمله هواپیماهای پهن‎ پیکر ایمن اعلام شود و شرایط برای بهسازی باند 29 چپ فراهم شود.

منبع: شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی کشور 

ارسال نظر