|

گزارش تصویری مراسم تقدیر از تیم های برتر مسابقات ایمنی و آتش نشانی فرودگاه های کشور با حضور پیشکسوتان آتش نشان-فرودگاه مشهد

گزارش تصویری مراسم تقدیر از تیم های برتر مسابقات ایمنی و آتش نشانی فرودگاه های کشور با حضور پیشکسوتان آتش نشان-فرودگاه مشهد - مهرماه ٩٧

ارسال نظر