|

فرودگاه مشهد به زودی به ظرفیت ۱۴ میلیون مسافر خواهد رسید

 رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در جلسه شورای استان خراسان رضوی که با حضور ریاست جمهور برگزار شد بیان کرد مطالعات شهر فرودگاهی جدید مشهد آغاز شده است.

فرودگاه فعلی مشهد با توسعه ترمینال پیشرو به زودی به ظرفیت ۱۴ میلیون مسافر خواهد رسید.

 

 

ارسال نظر