|

تقدیر بازپرس فرودگاه مشهد از شرکت های هواپیمایی

قاضى ویژه جرایم فرودگاه مشهد در حاشیه نمایشگاه هوایى کیش و حضور در غرفه کن نیوز، از رضایت بیشتر مسافران این فرودگاه خبر داد.

قاضى محمدحسن اصولى صفار مراتب تقدیر و تشکر خود را از مدیران عامل، رؤساى ایستگاهها و پرسنل ترافیک شرکتهاى هواپیمایى اعلام داشت و افزود:

پاسخگویى صحیح و بموقع و تکریم مسافران و رعایت حقوق مسافر در زمان تأخیر پروازهاى داخلى و خارجى توسط شرکتهاى هواپیمایى باعث رضایتمندى مسافران نسبت به گذشته شده است.

ارسال نظر