|
ترکیدن تایر هواپیمای MD ایران ایرتور در تبریز + ویدئو

هواپیماى MD ایران ایرتور بهنگام فرود در فرودگاه تبریز، زمینگیر شد. شاهدان عینى از مشاهده آتش در تایر ارابه اصلى خبر…