|
آغاز عملیات احداث ترمینال 14 هزار مترمربعی فرودگاه تبریز در سال جاری

مدیرکل فرودگاه های استان آذربایجان شرقی از آغاز عملیات احداث ترمینال 14 هزار مترمربعی فرودگاه تبریز برای خدمت رسانی…

ترکیدن تایر هواپیمای MD ایران ایرتور در تبریز + ویدئو

هواپیماى MD ایران ایرتور بهنگام فرود در فرودگاه تبریز، زمینگیر شد. شاهدان عینى از مشاهده آتش در تایر ارابه اصلى خبر…