|

رییس مرکز صادرات روسیه در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) :

تلاش دو سویه به منظور تسهیل شریک یابی تجاری

رییس مرکز صادرات روسیه در راستای توسعه همکاری‌های اقتصادی منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) و کشور روسیه، از این منطقه بازدید و طی این بازدید، بر اهمیت تشکیل دفاتر همکاری شریک یابی تجاری تاکید کرد.

 پاول بوخانوف، در پی بازدید از امکانات و زیرساختهای این منطقه به گفتگو با مدیران منطقه آزاد تجاری شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) پرداخت.

گسترش هر چه بیشتر همکاریهای تجاری و اقتصادی میان منطقه آزاد شهر فرودگاهی و بازرگانان روس مهم‌ترین رویکرد این گفت و گو بود.

رییس مرکز صادرات روسیه با تاکید بر اینکه این مرکز با در اختیار داشتن مجموعه ای از شرکتهای گمرکی، اعتباری و ... ظرفیت‌های مناسب همکاری دوجانبه را دارد اعلام کرد: روابط موثر با حوزه های معتبر بانکی و بیمه ای و همچنین وجود تشکیلات گسترده در سراسر کشور روسیه و سایر کشورهای خارجی( کشورهای CIS ، چین، ویتنام، هند و ...) به تعامل و همکاری تجاری دو کشور کمک قابل توجهی خواهد نمود.

وی همچنین افزود: توانمندی های این مرکز بر اساس ساختار ١٠٠ درصد دولتی است. از همین رو می‌تواند از ظرفیتهای اقتصادی منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) با هدف ایجاد ارتباط تجاری و بازرگانی و تسهیل مراودات تجار ایرانی و روس در دو کشور، به شکلی فزاینده بهره بگیریم.

ارسال نظر